ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ