Ομιλίες εκλεγμένων αντιπροσώπων με τη ΔΑΣ στο 36ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ