Εφημεριδάκι τοίχου για το ασφαλιστικό

Το εφημεριδάκι τοίχου μπορείτε να το κατεβάσετε από το συννημένο αρχείο